Адреса

м. Харків, вул. Добровольців (Молодої Гвардії), 15/17, 4 поверх, каб. 408

Зателефонуйте

+38 050 915 05 38

Напишіть

pptaf87@gmail.com

Система пожежогасіння

Система пожежогасіння

При організації системи пожежогасіння можна керуватися такими документами:

 • ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво»;
 • НАПБ А.01.001-2014 “Правила пожежної безпеки в Україні”;
 • ДБН В.2.5.-56:2014 «Системи протипожежної захисту»;
 • ВСН 25.09.68-85 «Правила виробництва та приймання робіт. Установки охоронної, пожежної та охоронно-пожежної сигналізації»;
 • ДБН В.1.1-7-2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги»;
 • ДСТУ-H CEN/TS 54-14:2009 «Системи пожежної сигналізації та оповіщування. Частина 14»;
 • Кодекс цивільної захисту України №353-VII від 20.06.2013р.;
 • EN 15004-1:2014 «Стаціонарні системи пожежогасіння. Системи газового пожежогасіння»;
 • ДСТУ 4466-8:2008 «Системи газового пожежогасіння. Проектування, монтаж, випробування, технічне обслуговування та безпека»;
 • інші документи, що стосуються цієї тематики.

Як правило, СП встановлюються на об’єктах підвищеної небезпеки, наприклад, зерносховища, нафто-газова галузь, при виробництві або складуванні вибухонебезпечних речовин.

Зазначимо, що СП дуже дороге і вимагає певних навичок та знань при проектуванні, постачанні та монтажі.

Принципово СП є:

 • модулі з газом (основні та резервні)
 • трубопроводи
 • датчики оповіщення, кнопки примусового включення
 • система оповіщення
 • система управління